Hlavní revize suchého transformátoru

Technologický postup

1) Úkony spojené s revizí :
- zjištění povrchového stavu izolace vinutí a vývodů
- zjištění stavu znečištění vinutí, magnetického obvodu a stahovací konstrukce
- odstranění nečistot z vinutí, vývodů a magnetického obvodu
  profouknutím suchým stlačeným vzduchem
- demontáž stahovací konstrukce
- rozplechování magnetického obvodu
- kompletní demontáž vinutí
- stažení magnetického obvodu páskou - TITAN
- nátěr polyuretanovým lakem , lakování a vysoušení sekundárního vinutí
- kompletace trafa
- kontrola magnetického obvodu včetně izolačního stavu stahovacích svorníků
- dotažení stahovací konstrukce, vystředění a dotažení vinutí dle doporučení výrobce
- kontrola stavu kontaktních ploch přepínače odboček ( vyčištění a dotažení )
- kontrola stavu proudových svorek ( vyčištění a dotažení )
- vysoušení transformátoru ve vysoušecí peci
- kontrola funkčnosti termostatu
 
2) Přistavení na zkušebnu k předepsanému měření a zkouškám
- měření izolačního stavu vinutí
- zkouška přiloženým napětím
- měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem
- měření ztrát a proudu naprázdno
- měření ztrát a napětí nakrátko
- zkouška indukovaným napětím - 100 Hz
- měření převodu napětí naprázdno
- měření natočení fází - hodinový úhel
- měření hlučnosti transformátoru
 
3) Vystavení zkušebního protokolu

4) Nátěr elektroizolačním lakem

5) Přistavení transformátoru k expedici

 


Hlavní revize suchého transformátoru