Hlavní revize olejového hermetizovaného transformátoru

Technologický postup

1) Příprava transformátoru na demontáž, vypuštění oleje

2) Demontáž víka, průchodek

3) Vyjmutí jádra transformátoru z nádoby

4) Úkony spojené s revizí :
- zjištění povrchového stavu izolace vinutí a vývodů
- kontrola elektromagnetického obvodu včetně izolačního stavu stahovacích svorníků
- dotažení, popř. vyklínování vinutí
- odstranění olejových usazenin, propláchnutí chladících kanálků suchým olejem
- kontrola přepínače odboček, napružení kontaktů, v případě nutnosti výměna přepínače
- měření izolačního stavu vinutí, vysoušení vinutí ve vysoušecí podtlakové peci
- revize víka
- kompletní přetěsnění
- montáž průchodek a víka na jádro
- kontrola stavu nádoby, popř. její oprava a vyčištění
- uložení jádra do nádoby
- dotažení víka, naplnění filtrovaným olejem, kontrola těsnosti transformátoru
- případné doplnění chybějícího množství oleje
- filtrování oleje v nádobě transformátoru
- odebrání zkušebního vzorku oleje
- hermetizace transformátoru
 
5) Odzkoušení odebraného vzorku oleje:
- dle ČSN EN 60 156
- zkouška oleje na obsah PCB  (na požádání za příplatek)
 
6) Přistavení na zkušebnu k předepsanému měření a zkouškám :
- měření izolačního stavu vinutí ČSN EN 60076
- zkouška přiloženým napětím ČSN EN 60076
- měření odporu vinutí za studena stejnosměrným proudem ČSN 35 1086
- měření ztrát a proudu naprázdno ČSN 35 1086
- měření ztrát a napětí nakrátko ČSN 35 1086
- zkouška indukovaným napětím - 100 Hz ČSN EN 60076
- měření převodu napětí naprázdno ČSN 35 1086
- měření natočení fází - hodinový úhel ČSN 35 1086
 
7) Vystavení zkušebního protokolu

8) Vnější očištění transformátoru

9) Nátěr základní barvou a nástřik syntetickou barvou - barva dle přání zákazníka

10) Přistavení transformátoru k expedici

Hlavní revize olejového hermetizovaného transformátoru