Pravidelná kontrola suchého epoxidového transformátoru

(perioda: dle Místního provozního předpisu (MPP), Řádu preventivní údržby (ŘPÚ), doporučení dle Technického předpisu výrobce 1x za 5let a také v souladu s termíny pravidelných revizí EZ dle ČSN 33 1500)

1. Kontrola TR pod napětím
1.1. Měření napětí a proudů NN ve všech fázích, rovnoměrnost zatížení
1.2. Kontrola (měření) hlučnosti
1.3. Měření teploty proudových svorek a jádra dálkovým IR teploměrem
1.4. Měření teploty okolí

2. Kontrola TR za vypnutého stavu
2.1. Kontrola a dotažení proudových svorek (utah. moment M12-30 Nm, M16-40 Nm)
2.2. Nastavení a zajištění přepojovače odboček (utah. moment M8-10 Nm, M10-18 Nm, M12-30 Nm)
2.3. Kontrola poškození vinutí
2.4. Dotažení (eventuelně vystředění) vinutí
2.5. Dotažení stahovací konstrukce, přípojnic
2.6. Kontrola usazení TR
2.7. Očištění a vyfoukání TR
2.8. Kontrola funkce ochran (tepelná ochrana, dveřní spínač)
2.9. Kontrola uzemnění transformátoru
2.10. Kontrola izolačních odporů (mezi vinutími a mezi vinutími a zemí).
Izolační odpor se měří za studena přístrojem s napětím 2,5 kV.
Při teplotě okolí 20 °C ± 5 °C musí být hodnoty izolačních odporů minimálně:
vn - nn 500 MΩ
vn - zem 500 MΩ
nn - zem 200 MΩ

3. Vystavení zápisu o provedené pravidelné kontrole TR


Pravidelná kontrola suchého epoxidového transformátoru