Aktuality

Novinky

Transformátory EkoDesign 2021

S ročním předstihem se nám dáří dodávat olejové transformátory se sníženými ztrátami splňující podmínky 2.etapy nařízení Evropské komise o EkoDesignu účinné od července 2021.

Novinky

Suchý epoxidový transformátor pro provoz s výskytem vyšších harmonických

Pro chemickou výrobní firmu Lučební závody Kolín jsme dodali speciální transformátor s frekvenčními měniči o jmenovitém výkonu 2500kVA s převodem napští 22/0,4kV.

Novinky

Dodávka epoxidových transformátorů pro DIAMO, státní podnik

Pro DIAMO, státní podnik jsme dodali 2 kusy epoxidových transformátorů o jmenovitém výkonu 400kVA s převodem napětí 6/0,4kV vše upraveno dle specifikace.

Novinky

Dodávka 2 kusů suchých epoxidových transformátorů do Magna Liberec

V březnu jsme dodali do výrobního závodu Magna Liberec 2 kusy epoxidových transformátorů.