Aktuality

Novinky

Nejmenší pochozí bloková smyčková odběratelská trafostanice (OTS) do 630kVA DOFA 1.2D

Nejmenší pochozí bloková smyčková odběratelská trafostanice (OTS) do 630kVA DOFA 1.2D. Splňující jednotlivé podmínky dle TNS 36 8010.00 (3/2021) EG.D.

 

Novinky

Nejdelší trafostanice DOFA 1.Atyp

Dodávka nejdelší kioskové trafostanice DOFA. Skládá se ze třech kiosků a její délka je obdivuhodných 17,5m!

Novinky

Suchý epoxidový transformátor pro provoz s výskytem vyšších harmonických

Pro chemickou výrobní firmu Lučební závody Kolín jsme dodali speciální transformátor s frekvenčními měniči o jmenovitém výkonu 2500kVA s převodem napští 22/0,4kV.

Novinky

Dodávka epoxidových transformátorů pro DIAMO, státní podnik

Pro DIAMO, státní podnik jsme dodali 2 kusy epoxidových transformátorů o jmenovitém výkonu 400kVA s převodem napětí 6/0,4kV vše upraveno dle specifikace.