Aktuality

Novinky

Dodávka 2 kusů suchých epoxidových transformátorů do Magna Liberec

V březnu jsme dodali do výrobního závodu Magna Liberec 2 kusy epoxidových transformátorů.

Novinky

Nový areál Aqualand Moravia 2 kusy aTSE 797/22

Do nového areálu Aqualand Moravia jsme dodali dva kusy suchých epoxidových transformátorů o jmenovitém výkonu 1000kVA s převodem napětí 22/0,4kV.

Novinky

Olejové regulační transformátory aTMOHn 10,5/0,4kV do sítě ČEPS, a.s.

Ke konci roku jsme uskutečnili dílčí dodávku několika kusů transformátorů na akci Kočín.

Novinky

Dodávka 3 kusů plně vybavených trafostanic DOFA

V říjnu jsme dodali do areálu Teplárna Karviná, v pořadí třetí, plně vybavenou trafostanici DOFA 1.1C  pro ČEZ Energetické služby, s.r.o..