Olejové regulační transformátory aTMOHn 10,5/0,4kV do sítě ČEPS, a.s.

Ke konci roku jsme uskutečnili dílčí dodávku několika kusů transformátorů na akci Kočín. Jedná se o olejové regulační transformátory o jmenovitém výkonu 630kVA a 1 000kVA s převodem napětí 10,5/0,4kV.