Nejmenší pochozí bloková smyčková odběratelská trafostanice (OTS) do 630kVA DOFA 1.2D

Novinky