Suchý epoxidový transformátor pro provoz s výskytem vyšších harmonických

Pro chemickou výrobní firmu Lučební závody Kolín jsme dodali speciální suchý epoxidový transformátor pro provoz vyšších harmonických s frekvenčními měniči o jmenovitém výkonu 2500kVA s převodem napští 22/0,4kV.