S vnitřní obsluhou

Zde naleznete dokumentaci trafostanic DOFA s vnitřní obsluhou.

DOFA 1.2D

Nejmenší pochozí bloková smyčková odběratelská trafostanice (OTS) do 630kVA.                Splňující jednotlivé podmínky dle TNS 36 8010.00 (3/2021) EG.D.