Externí servisní služby

Externí servisní služby
(práce prováděné na místě instalace TR)
 
OLEJOVÉ TRANSFORMÁTORY (s konzervátorem i hermetizované)
 
 • pravidelná kontrola olejového TR během provozu (rozsah prací v záložce Revize a kontroly)
 • pravidelná kontrola olejového TR při odstávce (rozsah prací v záložce Revize a kontroly)
 • doplnění olejové náplně
 • kontrola funkčnosti příslušenství (teploměr, Buchholz, RIS, vysoušeč, PT100)
 • odběr vzorku oleje z TR (vč. hermetizovaného) a jeho analýza
 • přetěsnění průchodek VN-NN
 • výměna poškozených průchodek, přetěsnění, hermetizace
 • přetěsnění dělící roviny TR
 • doplnění příslušenství
 • lepení nádob
 • opravy malého rozsahu
 • měření izolačního stavu, převodu vinutí
 
SUCHÉ TRANSFORMÁTORY
 
 • pravidelná kontrola suchého TR během provozu (rozsah prací v záložce Revize a kontroly)
 • pravidelná kontrola suchého TR při odstávce (rozsah prací v záložce Revize a kontroly)
 • kontrola funkčnosti příslušenství (termostat, PTC, PT100, relé, dveřní kontakt)
 • vystředění vinutí
 • doplnění příslušenství
 • měření izolačního stavu, převodu vinutí
 • opravy malého rozsahu
 
TRAFOSTANICE
 
 • pravidelná kontrola TS během provozu
 • pravidelná kontrola a údržba TS při odstávce
 • periodická revize TS
 • kontrola a revize ochranných pomůcek
 
V případě zájmu o naše služby, nás prosím kontaktujte.