Ušetřete za energii

Ušetřete za energii

Velice důležitým parametrem při výběru transformátoru z pohledu provozních nákladů jsou jeho ztráty. Při výběru z námi nabízených transformátorů vám rádi ZDARMA zpracujeme optimalizační výpočet, který vám tento výběr usnadní.
Výpočet provedeme pro různé varianty ztrát, přímo k podmínkám zatížení v daném provozu a může sloužit i pro porovnání s již provozovaným transformátorem.
 

Pro výpočet je nutné, aby zákazník doložil následující údaje:

 • parametry provozovaného transformátoru - typ, výkon, rok výroby, event. zkušební protokol
 • sjednanou cenu za elektrickou energii 
 • roční spotřebu elektrické energie
 • orientační charakteristiku odběru 

 

Příklad optimalizačního výpočtu 
Výměna stávajícího olejového transformátoru za nový nízkoztrátový

 • stávající transformátor 630 kVA, 22/0,4 kV
 • cena za činnou el. energii 2,30 Kč/ 1 kW.h
 • příkon 500 kW; 10 hodin denně v pracovní dny
 • příkon 60 kW, mimo pracovní dobu + So+Ne
 • celkový roční odběr  1 630 MW.h
   
 • roční transformační ztráty stávajícího trafa (1,84 %)             70 638,- Kč
 • roční transformační ztráty nízkoztrátového trafa (0,78 %)     30 141,- Kč
 • roční úspora na transformačních ztrátách (57%)            40 497,- Kč