Suché epoxidové transformátory pro venkovní použití

Suché epoxidové transformátory pro venkovní použití
Suché transformátory s litou izolací primárního i sekundárního vinutí pro venkovní instalaci.


Použití:
pro venkovní a sloupové trafostanice, všude tam, kde není možné použití olejových transformátorů, ani s použitím ekologického oleje.

Aplikace:
vodárny, čistírny odpadních vod, vodní nádrže, zdroje pitné vody, oblasti s ochranou životního
prostředí, provozy s nebezpečím požáru.


Výhody:
ekologické, těžko zápalné, nevýbušné, samozhášivé, vysoká zkratová odolnost a přetížitelnost,
minimální nároky na údržbu.