Speciální transformátory

Speciální transformátory

Dle přání zákazníka můžeme dodat i speciální transformátory v olejovém a suchém provedení:

Jsme schopni uspokojit i specifické požadavky zákazníků a dodat i tyto různé druhy speciálních transformátorů, jako jsou měničové transformátory, zemní transformátory, transformátory pro fotovoltaické elektrárny, jakož i jednofázové transformátory pro železnice.

Jednofázové transformátory:
Slouží zejména ke snížení napětí z distribuční sítě na rezidenční použití, nebo pro použití v lehkém průmyslu. Jednofázové transformátory jsou najčateji využívány v mimoměstských aglomeracích, kde by použití třífázového transformátoru bylo neekonomické.
 
Měničové transformátory:
Speciální typ, který je využitelný v aplikacích, které vyžadují velké množství stejnosměrného proudu.
 
Budící transformátory:
Jsou určeny do budících systémů na magnetizování generátorů a synchronních motorů.
 
Zemnící transformátory:
Je speciální třífázový transformátor zapojen v systému tak, aby doplnil chybějící nulový bod.