Transformátory EkoDesign 2021

S ročním předstihem se nám dáří dodávat olejové transformátory se sníženými ztrátami splňují podmínky 2.etapy nařízení Evropské komise o EkoDesignu účinné od července 2021. Nebojíme se ani nestandrdního provedení jmenovitého výkonu 800kVA.