Dodávka 3 kusů plně vybavených trafostanic DOFA

V říjnu jsme dodali do areálu Teplárna Karviná, v pořadí třetí, plně vybavenou trafostanici DOFA 1.1C  pro ČEZ Energetické služby, s.r.o..