Betonové kioskové trafostanice DOFA pro TATRA Kopřivnice

V červenci jsme uskutečnili dodávku druhé kioskové trafostanice DOFA 1.1C do areálu TATRA Kopřivnice.