Transformátory se sníženými ztrátami EkoDesign 2021

V červnu 2019 jsme dokončili výměnu dvou transformátorů EKO 2 v areálu firmy BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava. Transformátory o výkonu 1000kVA, 6/0,4kV se sníženými ztrátami splňují podmínky 2.etapy nařízení Evropské komise o EkoDesignu účinné od července 2021.