Dodávka 2ks transformátorů do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

V říjnu 2018 jsme dodali 2ks olejových transformátorů do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o jmenovitém výkonu 1250 kVA s převodem napětí 22/0,4 kV.