Výměna 3ks transformátorů pro První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s.

V prosinci 2018 provedla naše společnost výměnu, montáž a ekologickou likvidaci 3ks olejových transformátorů pro První brněnskou strojírnu Velká Bíteš o jmenovitém výkonu 1000 kVA (2ks) a 50kVA (1ks) s převodem napětí 22/0,4 kV.