Rychlá oprava olejového transformátoru 3150kVA pro VZLU Letňany

V lednu 2019 jsme provedli rychlou opravu zkratovaného olejového transformátoru o výkonu 3150kVA s převodem napětí 22/6,3kV pro Výzkumný a zkušební letecký ústav Letňany.