Dodávka kioskové trafostanice DOFA pro zázemí JE Temelín

V listopadu 2018 naše společnost dodala kioskovou trafostanici DOFA 1.1C včetně epoxidového transformátoru o jmenovitém výkonu 630 kVA s převodem napětí 6/0,4 kV.