Dodávka 3ks transformátorů do firmy Fert, a.s. Soběslav

V říjnu 2015 naše společnost dodala 3ks olejových transformátorů do firmy  Fert, a.s. Soběslav zabývající se výrobou betonářské oceli a tažených drátů. Jedná se o dodávku 3ks o jmenovitém výkonu 630 kVA s převodem napětí 22/0,4 kV.