Dodávka speciálního tavícího transformátoru pro KAVALIERGLASS, a.s. Sázava

V říjnu 2015 naše společnost dodala speciální transformátor pro tavení skloviny pro sklárny v Sázavě, firmu KAVALIERGLASS, a.s. Jedná se o dodávku 1ks o jmenovitém výkonu 3552 kVA.