Dodávka transformátorů pro ČEZ, a.s. do Elektrárny Prunéřov

V září 2015 naše společnost dodala suché epoxidové transformátory do Elektrárny Prunéřov . Jedná se o dodávku 2ks o jmenovitém výkonu 1000 kVA s převodem napětí 6/0,525 kV.