Dodávka transformátoru pro ČEZ, a.s. do jaderné elektrárny Dukovany

V srpnu 2015 naše společnost dodala suchý epoxidový transformátor do Jaderné elektrárny Dukovany. Jedná se o dodávku 1ks o jmenovitém výkonu 1600 kVA s převodem napětí 6/0,4 kV.