1.6.2012 Úspěšná zkouška zkratové odolnosti

Bloková transformovna vn/nn DOFA 1 VYHOVĚLA zkoušce obloukovým zkratem pro třídu IAC-AB dle IEC 62271-202:2006 a Přílohy A při vnitřní poruše inicializované v kabelovém oddílu rozvaděče VN pro hodnotu zkratového proudu oblouku 16 kA/1s.