1.5.2012 Dodávka transformátorů pro AZ TOWER.

V dubnu 2012 naše společnost dodala suché transformátory pro nejvyšší budovu v České republice  - AZ TOWER BRNO. Jedná se o dodávku 2ks suchých epoxidových transformátorů o jmenovitém výkonu 1600 kVA s převodem napětí 22/0,4 kV.